T.C.SİLOPİASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

T.C.SİLOPİASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO : 2022/656
KARAR NO : 2023/555
DAVACI : ŞIRNAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
DAVALI : Pınar Yüksek - T.C NO:185*****856
Mahkememizin yukarıda numarası yazılı esas sayılı dosyasında davalının tebligata yarar adresinin bulunamaması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davanın KABULÜNE, Şırnak İli, Uludere İlçesi, Bağlıca Köyü, Cilt No:5, Hane No:3, BSN:18'de kayıtlı, 185*****856 T.C Kimlik Numaralı Pınar Yüksek'in 11/12/2018 tarih ve 2018/649 sayılı evlenme olayı, bu evlenme olayına bağlı pasaport, kimlik kartı verme işlemleri ile çocuklarının tanınması işlemleri ve evlenme olayına bağlı tüm nüfus olaylarının ayrı ayrı İPTALİNE,
Dair, Dair, davalı nüfus temsilcisinin yüzüne karşı davacı ve diğer davalının yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren HMK 345. maddesi uyarınca iki hafta içinde mahkememize yahut başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine, İstinaf Kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.," şeklindeki kararı 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02015459